Een oproep aan de minister op Wereld Tonijn Dag

Wereld Tonijn Dag 

Wist je dat het vandaag, 2 mei, Wereld Tonijn Dag is? Dat vieren wij bij Fish Tales maar wat graag! Want tonijn is voor ons de held van de zee en als deze duurzaam, een voor een gevangen is ook de held op jouw bord!

Maar we grijpen deze kans ook aan om misstanden in de wereld van vis aan te kaarten. Deze maand wordt in de Europese Unie besloten of alle verwerkte vis, bijvoorbeeld vis in blik, verplicht traceerbaar wordt. Een belangrijk besluit. Nederland is van plan tegen te stemmen. Dat vinden wij bij Fish Tales onbegrijpelijk omdat traceerbaarheid een belangrijke stap is op weg naar een duurzame vissector wereldwijd.  

Daarom hebben we een brief gestuurd naar minister Adema en zijn ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met de oproep om hun besluit te heroverwegen en vóór de regelgeving te stemmen. Ook verschijnt op Wereld Tonijn Dag een opiniestuk over dit onderwerp in Trouw, waarin onze mede-oprichter Bart en onze Impact Manager Irene uitleggen waarom traceerbaarheid belangrijk is. 

Waarom is traceerbaarheid belangrijk?

Traceerbaarheid betekent dat je een visproduct kunt traceren door de gehele keten, van boot tot bord. Dit gaat vaak om algemene informatie, zoals de zee waar de vis in is gevangen, met welke methode dit is gedaan en om welke vissoort het gaat. Als je als consument, vishandelaar of retailer wilt weten of een visproduct duurzaam of verantwoord gevangen is, heb je deze informatie nodig. Het hangt namelijk af van visgebied, methode en vissoort, of een product duurzaam is of niet. 

Het doorgeven van deze informatie, in elke stap van de keten, is nog niet verplicht voor verwerkte visproducten. Hierdoor is het als consument onmogelijk om te achterhalen onder welke omstandigheden je vis is gevangen. Dit is vervelend want ook verwerkte visproducten kunnen verbonden zijn aan misstanden. Neem bijvoorbeeld tonijn uit blik. Rapporten van onder andere Human Rights at Sea, Environmental Justice Foundation en Greenpeace onthullen illegale vispraktijken en schendingen van mensenrechten zoals gedwongen arbeid en mishandeling aan boord van ’s werelds grootste tonijnvisserijen. Ook zijn overbevissing en hoge aantallen bijvangst van beschermde soorten aanhoudende problemen binnen tonijnvisserijen.

Traceerbaarheid lost deze problemen niet op, maar het is wel een essentiële stap voor het oplossen van deze problemen. Het voorziet de consument, vishandelaar of retailer van informatie waarmee ze kunnen bepalen of de producten te koppelen zijn aan enige vormen van misstanden zoals hierboven beschreven. 

Brief aan de minister

In de brief wordt de minister en zijn ministerie verzocht om zich namens Nederland uit te spreken voor betere traceerbaarheid van verwerkte vis. Hij wordt geattendeerd op de risico’s die gepaard gaan met niet-traceerbare vis, zoals niet duurzame vispraktijken of – in nog ergere gevallen – illegale, ongemelde en ongereguleerde vis. 

Benieuwd naar de brief? Je leest hem hier!