Wij willen zorgdragen voor de zee

Bij Fish Tales gaat genieten van duurzame vis hand in hand met zorgdragen voor de toekomst. Daarom willen ze laten zien hoe leuk en gemakkelijk het kan zijn om van duurzame vis te genieten (Beeld: David Luftus).

Een groot deel van onze oceanen wordt zwaar overbevist. Om ervoor te zorgen dat wij en volgende generaties kunnen blijven genieten van vis, zullen we een verantwoorde keuze moeten maken. Dat geldt bovenal voor wild gevangen vis, maar in toenemende mate ook voor kweekvis – ook dat moet op een duurzame manier gebeuren.

Een wild gevangen vis is duurzaam als die afkomstig is van een visserij die rekening houdt met de gevolgen van haar handelen voor het ecosysteem waarin zij opereert. Zo’n visserij zorgt ervoor dat er voldoende vis blijft zwemmen om zich in groten getale te kunnen voortplanten. Vissen, maar altijd met mate. Daarnaast kiest zo’n visserijgemeenschap altijd voor de vismethode die het bodemleven zo min mogelijk schade toebrengt en bijvangst zo veel mogelijk minimaliseert. Daarbij moet de visserij ook goed georganiseerd zijn en gemanaged worden, zodat iedere vis altijd te traceren is.

MSC

Vis die afkomstig is van een visserij die voldoet aan deze voorwaarden kun je vaak herkennen aan het MSC-keurmerk: het Marine Stewardship Council (MSC), het enige wereldwijde onafhankelijke label voor duurzaam gevangen vis dat voldoet aan de richtlijnen van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Dit keurmerk is het meest betrouwbare label waar- aan je een verantwoord gevangen visje herkent. Het MSC- programma is ontwikkeld met een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijke kennis waarmee de visserijen beoordeeld worden. De chain of custody zorgt ervoor dat elke stap in de keten gewaarborgd is en het hele proces transparant in kaart gebracht kan worden. ?at wil ?eggen? een ????gecertificeerde visserij mag de producten met het MSC-keurmerk alleen aan- bieden onder de voorwaarde dat elke afzonderlijke schakel in de keten een ????certificering voor traceerbaarheid hee?t gekregen.

Elke vis met het MSC-keurmerk is duurzaam, maar niet elke duurzaam gevangen vis heeft een keurmerk. In Alaska zijn de regels al zo streng, dat sommige visserijen de noodzaak niet zien geld te investeren in een extra keurmerk. En veel duurzame vis komt vaak van heel kleine visserijen, die lang niet altijd budget hebben om aan een certificeringsproces deel te nemen.