Live: Fair Trade audit in Bitung  

Onze MSC en Fair Trade gecertificeerde skipjack tonijn komt van onze tonijnvisserij in Bitung. Jaarlijks wordt alles grondig gecheckt in de Fair Trade audit. Impact en fishery manager Irene Kranendonk was er live bij om de tonijnvisserij te ondersteunen met het aanleveren van documenten en om de vissers te zien en te spreken. Dit was Irenes tweede bezoek aan de visserij: “De bezoeken aan Bitung zijn fantastisch leuk en leerzaam. Ik vind het heerlijk om daar te zijn, tijd met de vissers door te brengen en te zien en te horen hoe alles werkt. Elke keer ben ik weer een ervaring en heel wat kennis rijker! ” 

Wat is een audit? 

Onze skipjack tonijn is uniek. Het is een van de weinige die Fair Trade gecertificeerd is. Fair Trade betekent dat de vis onder eerlijke en veilige omstandigheden gevangen én ingeblikt is. Denk hierbij aan veilige werkomgeving, transparante uitbetaling, voorlichting tegen discriminatie en het invoeren van klachtenprocedures. Megabelangrijke onderwerpen! Geen wonder dus, dat hier streng op wordt toegezien in een strenge controle, ook wel audit genoemd.  

De criteria waar de fabriek en visserij aan moeten voldoen worden gezet door Fair Trade. Vervolgens wordt er jaarlijks door een onafhankelijke partij gecontroleerd of deze criteria inderdaad goed nageleefd worden.  

Selamat Datang (welkom!)  

Irene werd tijdens de reis bijgestaan door Azizah van de International Pole and Line Foundation, die haar ook hielp met vertalen. Inmiddels spreekt Irene al een aardig woordje Indonesisch, maar een audit is andere koek. Het eerste gedeelte van de audit bestaat namelijk vooral uit documenten checken. Dit ging onder andere over de overeenkomsten die we hebben onderling, documentatie van alle trainingen die gegeven zijn en notulen van vergaderingen van de visserij coöperaties.  

Daarna was het tijd om naar het visserijbedrijf te gaan. Hier zijn alle boten geïnspecteerd en zijn de leden van een van de visserij coöperaties geïnterviewd. De inspectie van de boten draaide vooral om alle veiligheidsvoorzieningen aan boord en het interview ging vooral over hoe het is om aan boord van de visserijen te werken, hun uitbetaling, de samenwerking binnen de visserij coöperatie en het besteden van het premium: een extra financiering die Fish Tales direct betaald aan de visserijcooperaties. Hiermee zetten ze projecten op die voor de hele gemeenschap zijn, zoals het afsluiten van zorgverzekeringen voor de gezinnen of het kopen van schooluniforms. 

De tweede dag bezochten ze de fabriek. Hier werd elk onderdeel van het productieproces bezocht en gecontroleerd op veiligheidsvoorzieningen en werkcomfort, en werden fabrieksmedewerkers geïnterviewd. Met zo’n interview kan de auditor informatie over hoe het is om in de fabriek te werken. Door de vele interviews die gedaan worden krijgt de auditor een goed beeld van de arbeidsomstandigheden daar.

De audit werd afgesloten met een vergadering waarin de bevindingen en conclusies gedeeld worden door de auditor. Ook wordt er kort doorgenomen welke verbeteringen doorgevoerd moeten worden.  

En nu? 

Als alle verbeteringen gemaakt en goedgekeurd zijn, wordt het Fair Trade certificaat verlengd voor een jaar, tot de volgende audit!

Beige Brown Aesthetic Photo Collage Shop Promotion Banner