Één voor één
Fair Trade

VANAF 18 OKTOBER IS ONZE FAIR TRADE TONIJN VERKRIJGBAAR

Niet alle vissers leiden een romantisch bestaan. In werkelijkheid komt moderne slavernij overal voor in de industriële visserij. Naar schatting werkt wereldwijd 10-15% van de commerciële vissers in slaafachtige omstandigheden.

Gigantische drijvende fabrieken die maandenlang op zee blijven, zijn vrijwel onmogelijk te controleren. Met grove mensenrechtenschendingen tot gevolg. In sommige gevallen worden ze zelfs jarenlang geslagen en bedreigd. Dit vinden wij niet normaal.

Daarom liggen vanaf 18 oktober onze Fair Trade tonijnblikjes in de schappen.

Wat is Fair Trade?

Wat is Fair Trade?

Een Fair Trade certificering helpt arbeiders in ontwikkelingslanden om een betere plek te verwerven in de handelsketen. Op deze manier kunnen ze leven van hun werk en investeren in hun eigen toekomst en die van de oceanen. Meer weten over Fair Trade? Ga naar Fair Trade.

Wat betekent Fair Trade voor de vissers?

Wanneer jij kiest voor een product met de Fair Trade certificering, weet je dat het is gemaakt met respect voor iedereen die werkt rondom de visserij. Behalve de vissers zijn dit ook de mensen die de blikjes vullen. Dit betekent eerlijke prijzen en lonen, veilige werkomstandigheden en vaste contracten. Bovendien richt Fair Trade een investeringsfonds op waarover de gemeenschap volledige zeggenschap heeft. Je kunt daarbij denken aan de ontwikkeling van onderwijs, gezondheidszorg en schoon water.

Met onze Fair Trade certificering zorgen we ervoor dat er meer geld achterblijft in de lokale gemeenschap waar de vis gevangen en geblikt wordt. Daarmee stimuleren we hen een betere toekomst op te bouwen.

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

De belangrijkste voorwaarden op een rijtje

Fair Trade Premium plan
Met het Fair Trade Premium plan krijgen vissers een Premium betaald voor hun Fair Trade vis. Die Premium komt in een fonds terecht. Vissers mogen zelf bepalen waar dat fonds aan besteed wordt. Denk aan: scholen, ziekenhuizen, straatverlichting, drinkwater etc.

Contractuele vereisten
* Minimum leeftijd. Onder 18 jaar gelden max. werktijden en -dagen
* Salaris voldoet aan het nationaal minimumloon
* Voorwaarden t.a.v. contract en uitbetaling

Verboden
* Verbod op discriminatie en geweld (fysiek, verbaal, sexueel)
* Verbod op gedwongen arbeid

Rechten
* Recht op vereniging in een vakbond
* Recht op ziektekostenverzekering, ongevallenverzekering en vakantiedagen
* Recht op maaltijden, drinkwater en pauzes
* Recht op een veilige werkomgeving

Veiligheid
* Veiligheidsbeleid
* Veiligheidstraining (volgens beleid)
* Correcte werkkleding
* Aanwezigheid EHBO-middelen en getraind personeel

Image not found

Onze eerste Fair Trade tonijnvisserij:
Bije & crew uit Indonesië

Ons doel is om één voor één tonijnvisserijen bij onze missie aan te sluiten door ze te laten certificeren. We zijn gestart met onze visserij in Bitung, Indonesië. Bije & crew (spreek uit: Biedjee) hebben in samenwerking met onze Fish Tales Foundation, hard gewerkt aan hun Fair Trade certificering.

Maar we zijn pas net begonnen! Wereldwijd zijn er talloze tonijnvisserijen die graag erkend Fair Trade willen zijn. Wij helpen ze daarbij. Samen gaan we één voor één op weg naar volledig eerlijke tonijnvangst.

Vanaf 18 oktober

Vanaf 18 oktober ligt onze eerste Fair Trade skipjack tonijn in de schappen van de supermarkt en kun je het tegenkomen op je broodje tonijnsalade in de horeca. Zie je de tonijn na 18 oktober nog niet in jouw Albert Heijn? We maken eerst onze oude voorraden op, want weggooien dat doen we niet!