Herken duurzame vis

Vis is duurzaam wanneer het afkomstig is van een visserij die rekening houdt met de mogelijke gevolgen van de manier van vissen voor het ecosysteem. Beeld: © David Loftus

Deze visserij zorgt dat er voldoende vis blijft zwemmen om zich in groten getale te kunnen voort­ planten. Vissen, maar met mate, daar gaat het om. Daarnaast moet de visserij vissen op een wijze die niet schadelijk is voor het bodemleven en die de bijvangst beperkt. Ook moet de visserij goed georganiseerd zijn zodat de gevangen vis te traceren valt. Alle visserijen die in dit boek aan bod komen, vissen op verantwoorde manier en kunnen bestempeld worden als duurzaam.

Wanneer heb je een duurzaam gevangen vis in handen?
Door een vis te kopen met het MSC-keurmerk, herken­ baar aan het blauwe logo. De msc (Marine Stewardship Council) is het enige wereldwijde en onafhankelijke label voor duurzaam gevangen vis dat voldoet aan de richtlijnen van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (fao) voor visserijcertificering en de ‘iseal’ Gedragscode voor het Zetten van Sociale en Milieu­ standaarden. Het MSC-keurmerk is het meest betrouw­ bare label waaraan je duurzaam gevangen vis herkent. Achter het MSC-programma schuilt een indrukwekkende hoeveelheid wetenschappelijke kennis waarmee de visserijen beoordeeld worden.

De bepaling van de mate van duurzaamheid wordt aan de hand van door de MSC opgestelde criteria uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen in samenwerking met wetenschappers, overheden en industrie­-experts. Het hele proces is transparant, en belanghebbenden kunnen in het hele proces inspreken. Visserijen krijgen het MSC certificaat wanneer zij kunnen aantonen dat de visserij niet bij­ draagt aan overbevissing, dat eventuele schade aan het zeemilieu is geminimaliseerd en dat de vangstgronden goed worden beheerd. Een MSC-gecertificeerde visserij mag de producten met het MSC-keurmerk aanbieden onder de voorwaarde dat elke afzonderlijke schakel in de keten een MSC certificering voor traceerbaarheid heeft ondergaan.