MSC en ASC – wat betekenen deze keurmerken voor vis?

Keurmerken; we zien er veel en weten vaak half niet wat ze garanderen. Fish Tales heeft voor alle producten een minimale standaard: het MSC- of ASC-keurmerk. MSC is een keurmerk voor wilde vis, ASC voor kweekvis. Maar wat houden die keurmerken nou precies in? 

Marine Stewardship Council

MSC (te herkennen aan het blauwe label) staat voor Marine Stewardship Council. MSC is een non-profitorganisatie die een internationaal erkend milieukeurmerk en certificeringsprogramma heeft ontwikkeld waarmee het de oceanen wil beschermen.

Om voor het MSC-keurmerk in aanmerking te komen moet een visserij voldoen aan de MSC-standaard voor duurzaam gevangen vis. Dit is de strengste en meest veelomvattende milieustandaard voor wildvangstvisserijen die er is. Daarnaast moet er voldaan worden aan drie principes:

  1. De vis is afkomstig uit duurzame visbestanden, er vindt geen overbevissing plaats en er blijft genoeg vis in de zee achter om het bestand op een gezond peil te houden.
  2. De visserij mag daarop geen significante impact hebben op het zeeleven in bredere zin zoals zeezoogdieren, vogels en koralen.
  3. Er moet sprake zijn van goed visserijbeheer, duidelijke regels en de naleving daarvan. Bovendien is er gedegen wetenschappelijke
    kennis beschikbaar die ten grondslag ligt aan het visserijbeheer.
  4. De MSC visserijstandaard is zo samengesteld, dat deze de duurzaamheid van een visserij altijd kan beoordelen. Hoe groot of klein de visserij ook is, waar op de wereld deze zich ok bevindt en welke vismethode er ook wordt gebruikt.

Om het MSC certificaat te krijgen doorloopt een visserij een open en transparante beoordelingsprocedure. De beoordeling wordt uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij: dus niet door MSC of de sector zelf. Als een visserij het certificaat heeft, wordt de visserij aan jaarlijkse controles onderworpen. Iedere vijf jaar vindt er een volledige herbeoordeling plaats om te zien of deze visserij nog aan de

standaard voldoet en de afspraken zijn nagekomen.

Aquaculture Stewardship Council

ASC (te herkennen aan het groene label) staat voor Aquaculture Stewardship Council. ASC is een onafhankelijke internationale non-profitorganisatie die een certificeringsprogramma voor verantwoorde viskweek beheert en verder ontwikkelt.

De organisatie is in 2009 opgericht door het WNF en het Initiatief Duurzame Handel. Vis met het ASC-keurmerk komt van kwekerijen die aantoonbaar goed omgaan met de natuur en richtlijnen naleven op het gebied van sociale omstandigheden voor arbeiders en lokale gemeenschappen. Door vis met het ASC-keurmerk te kiezen weet je zeker dat je verantwoord gekweekte vis, schaal- en schelpdieren koopt.