5 x tips voor het kopen en consumeren van duurzame vis

In de ideale wereld van Bart van Olphen eet iedereen alleen nog maar 100% duurzaam gevangen vis. Hij zet zich dan ook op alle mogelijke manieren in om zijn missie wijder te verspreiden. Met deze vijf tips van Bart maak jij in de supermarkt, bij de visboer of tijdens een etentje buiten de deur altijd een verantwoorde viskeuze.

1: Keurmerk

“Let bij het kopen van vis altijd op de aanwezigheid van een keurmerk. Duurzaam gecertificeerde vis is te herkennen aan het MSC- of ASC-keurmerk. Het MSC-keurmerk (Marine Stewardship Council) wordt gegeven aan duurzaam gevangen, traceerbare, wilde vis. De vis is daarmee gegarandeerd op verantwoorde wijze in het wild gevangen, waarbij impact op het ecosysteem en bijvangst tot het minimale worden beperkt en het visbestand in goed beheer gezond wordt gehouden. Het ASC-keurmerk (Aquaculture Stewardship Council) wordt gegeven aan duurzaam gekweekte vis. Dat betekent dat de kwekerij zich onder andere gegarandeerd houdt aan strenge regels voor antibioticagebruik, duurzaam visvoer en goede arbeidsomstandigheden voor het personeel. Verder wordt vaak de vangstmethode vermeld op een verpakking. Bij tonijn is het bijvoorbeeld belangrijk uitsluitend hengel gevangen tonijn te kopen. Onthoudt deze herkenningspunten en lees altijd het etiket als je een product in verpakking koopt.”

2. Onbekende soorten

“We zijn allemaal dol op zalm, tonijn en kabeljauw. Maar door eens te kiezen voor vissoorten zoals schar, bot en andere platvissen die vaak als bijvangst aan boord komen, verlicht je de visserijdruk op de meest populaire soorten. Ze zijn geweldig van smaak en we moeten vooral experimenteren en genieten van alles wat de zee ons te bieden heeft.”

3. Hele vis

“Voedselverspilling is wereldwijd een groot probleem. In de viswereld is dat helaas niet anders. De filets genieten hoog aanzien, terwijl de rest van de vis regelmatig in de afvalbak verdwijnt. Zonde! Een vis is in zijn geheel bruikbaar. Experimenteer dus eens met het bereiden van een hele vis. De wangen zijn bijvoorbeeld een ware delicatesse, de huid kun je – mits knapperig gebakken – gewoon opeten en het visvlees krijgt een intensere smaak als je het op de graat gaart. Probeer het eens!”

4. Diepvries en blik

“Wie echt een duurzame keuze wil maken, eet niet alleen maar verse vis. Diepvries- en blikvis zijn een uitermate verantwoorde keuze. Vis die in de vriezer of het blik verdwijnt is vrijwel altijd op de piek van het seizoen gevangen en dus van de beste kwaliteit. Naast dat dit de smaak ten goede komt, wordt de lekkerste vis voor de rest van het jaar geconserveerd wat betekent dat de visbestanden buiten het hoogseizoen met rust kunnen worden gelaten. Zo blijft de vispopulatie op peil.”

5. Durf te vragen

“Wat als je in een restaurant zit of bij de visboer op de markt staat en er nergens een keurmerk, etiket of andere vorm van uitleg te bekennen is? Durf dan te vragen. Roep een kelner bij je en vraag hem of haar of de vis die op het menu staat op duurzame wijze gekweekt of gevangen is, gecertificeerd is of uit een gezond visbestand komt. Vaak wordt al gauw duidelijk of de persoon in kwestie er verstand van heeft. Mocht niemand duidelijkheid kunnen verschaffen, ga er dan van uit dat kweekvis in Europa over het algemeen onder betere omstandigheden is gekweekt dan ver daarbuiten. Wild gevangen is lastiger. Daarbij is het niet alleen belangrijk waar de vis vandaan komt, maar ook om te weten op welke manier die gevangen is en of de impact op het ecosysteem en bijvangst daarbij tot het minimale worden beperkt.

Bij een visboer zal ook de ontbrekende informatie die je gewoonlijk op een verpakking vindt vragen oproepen. Stel ze! Een visboer kan namelijk alleen MSC- en ASC-gecertificeerde vis verkopen mits het bedrijf zelf over een certificering beschikt. De winkel of kraam moet daarvoor aan allerlei eisen voldoen. Vraag je visboer dus altijd naar het duurzame aanbod, want de kans is aanwezig dat hij het wel een verantwoorde keuze voor je heeft, maar het niet als zodanig in de vitrine mag leggen.”